เนื้อเพลง แบบอย่างของลูก - GiFT My Project

เนื้อเพลง ฟังเพลง เพลงใหม่
เพลงใหม่ 2016 เนื้อเพลง แบบอย่างของลูก - GiFT My Project

รู้ ว่าลูกโชคดีแค่ไหน ได้เกิดในบ้านหลังนี้
ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อ
รู้ ว่าพ่อต้องเหนื่อยมากมายเท่าไร
พ่อทำทุกอย่าง ให้ลูกทุกคนได้ดี

ทุกๆคำที่พ่อบอกไว้ ทุกๆอย่างที่พ่อสอนให้
จะเป็นแนวทางให้ลูกก้าวเดินต่อไป
ลูกทุกคนจะเป็นคนดี
ลูกทุกคนจะอยู่ ช่วยดูแลบ้านหลังนี้
เหมือนอย่างที่พ่อได้ทำมา

วันนี้ พ่อต้องเดินกลับไป
กลับไปสู่สรวงสวรรค์ บนฟ้าแสนไกล
แบบอย่างที่พ่อฝากไว้ ลูกจะจำไว้ในหัวใจ
คิดถึงจริงๆ วันนี้คิดถึงพ่อ
แบบอย่างที่พ่อฝากไว้ ลูกจะจำไว้ในหัวใจ
คิดถึงจริงๆ วันนี้คิดถึงพ่อ
คิดถึงจริงๆ วันนี้ คิดถึงพ่อ

เพลง - แบบอย่างของลูก
คำร้อง - ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อเพลง - แบบอย่างของลูก - GiFT My Project