เนื้อเพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย - แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง ฟังเพลง เพลงใหม่
เพลงใหม่ 2016 เนื้อเพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย - แอ๊ด คาราบาว

จากรัชกาลที่ 7 ถึงพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมืองไทยได้เป็นประเทศ ที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย
ด้วยพระบารมีปรีชาชาญ ในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่
มอบอำนาจอธิปไตย ให้ประชาชนไทยมีรัฐสภา

ทรงมีพระราชดำรัส สละอำนาจเพื่อประชาชนไทย
เพื่อทวยราษฎรทั่วไป หาได้มอบให้คณะหนึ่งคณะใด
โดยเฉพาะพวกใช้อำนวจสิทธิ์ขาด ไม่ฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่
เจตนาขัดประชาธิปไตย ย่อมนำพาชาติไทยแตกความสามัคคี

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คือระบอบที่นำความผาสุข สามัคคีสู่พี่น้องผองไทย
ต้องบริหารโดยรัฐสภา ยึดมั่นเสียงประชาชนส่วนใหญ่
ความเห็นแตกต่างกันได้ แต่คนไทยต้องไม่แตกสามัคคี

( ดนตรี )

หนทางแห่งรัฐสภา หนทางแห่งรัฐสภา
หนทางแห่งรัฐสภา หนทางแห่งรัฐสภา

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คือระบอบที่นำความผาสุข สามัคคีสู่พี่น้องผองไทย
ต้องบริหารโดยรัฐสภา ยึดมั่นเสียงประชาชนส่วนใหญ่
ทรงสละอำนาจนั้นเพื่อใคร ประชาชนไทยน้อมจงรักภักดี

หนทางแห่งรัฐสภา ย่อมนำมาสู่ชาติชนอันยิ่งใหญ่
ทั่วโลกยอมรับประเทศไทย มีกฏหมาย มีกติกา
ปวงประชาเรียนรู้อยู่ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา
หนทางแห่งรัฐสภา คือความปรารถนาของคนไทย

หนทางแห่งรัฐสภา คือความปรารถนาของคนไทยทุกคน
หนทางแห่งรัฐสภา หนทางแห่งรัฐสภา

เพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย
คำร้อง/ทำนอง แอ๊ด คาราบาว
เพลงใหม่ เนื้อเพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย - (แอ๊ด คาราบาว)