เนื้อเพลง ยิ้มให้พ่อ - แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง ฟังเพลง เพลงใหม่
เพลงใหม่ 2016 เนื้อเพลง เพลงยิ้มให้พ่อ (แอ๊ด คาราบาว) 

มีรอยยิ้มย่อมมีความหมาย
ถึงความในใจถึงสิ่งที่คิด
ยิ้มที่เปี่ยมสุขนั้นมาจากจิต
ที่ประกอบกิจได้ดังใจหวัง

ตั้งมั่นไว้ในธรรมความดี
และสามัคคีร่วมแรงพลัง
มีคุณธรรมหนุนนำเหนี่ยวรั้ง
มุ่งสู่เส้นทางแห่งสันติสุข

อันรอยิ้มของพ่ออยู่หัว
คนไทยถ้วนทั่วพร้อมเพรียงถวาย
ด้วยลูกทุกคนมั่นคงไม่คลาย
ตามรอยพ่อไปตามคำพ่อสอน

ด้วยพระบารมีล้นเกล้า
เปียกปอนเหน็บหนาวผ่าวร้อนมาก่อน
พ่อคิดพ่อสร้างสรรค์อุทาหรณ์
ให้เราสังวงรณ์อยู่อย่างพอเพียง

อย่างพอเพียงคืออย่างพอดี
อยู่ด้วยศักดิ์ศรี มีสิทธิ์มีเสียง
ไม่ยากไม่จนทุกคนพอเพียง
สังคมร้อยเรียงด้วยความเมตตา

ก้าวเดินด้วยกำลังตนเอง
จากสมองสองแขนปัญญา
ตื่นเถิดประชาร่วมใจกายา
สร้างรอยยิ้มให้พ่อ

( ดนตรี )

อย่างพอเพียงคืออย่างพอดี
อยู่ด้วยศักดิ์ศรี มีสิทธิ์มีเสียง
ไม่ยากไม่จนทุกคนพอเพียง
สังคมร้อยเรียงด้วยความเมตตา

ก้าวเดินด้วยกำลังตนเอง
จากสมองสองแขนปัญญา
ตื่นเถิดประชาร่วมใจกายา
สร้างรอยยิ้มให้พ่อ

ขอรวมพลังของไทยทั้งชาติ
นี่คือโอกาสตอนแทนพระองค์ท่าน
ศูนย์รวมใจไทย
ส่งรอยยิ้มให้พ่อ

เพลง ยิ้มให้พ่อ
คำร้อง/ทำนอง แอ๊ด คาราบาว